Tại sao bạn mãi không thoát khỏi nợ nần? Dù là nợ tốt hay nợ xấu, thì có nợ lúc nào cũng là không tốt. Quả thật, nợ nần rất đáng sợ. Nợ...